cropped-logooo-min-2048x2048-1

مشکلات و آسیب های زیست محیطی که بعد از رهاسازی ماهی های صید شده با قلاب ماهیگیری به محیط طبیعی و محی

رهاسازی ماهی‌های صید شده به محیط طبیعی، به طور کلی به عنوان یک اقدام مثبت در حفظ منابع طبیعی و مدیریت پایدار ماهیگیری شناخته می‌شود. با...

ادامه مطلب