0 +
نفر عضو فعال تعاونی ماهیگیری با قلاب ایرانیان
  • وکتور ماهی گذراندن دوره های حرفه ای ماهیگیری
  • وکتور ماهی دریافت مدارک پایان دوره
  • وکتور ماهی معرفی ماهیگیران تفریحی و حرفه ای
0 +
نفر عضو فعال تعاونی ماهیگیری با قلاب کشور ایران
  • وکتور ماهی گذراندن دوره های حرفه ای ماهیگیری
  • وکتور ماهی دریافت مدارک پایان دوره
  • وکتور ماهی معرفی ماهیگیران تفریحی و حرفه ای

وبلاگ ماهیگیری

آموزش صید با قلاب در کشور ما مانند بسیاری از کشورهای دیگر یک فعالیت تفریحی محسوب می شود و برای گسترش این فعالیت تفریحی نیاز به آموزش داریم که این امکان را جناب آقای مهندس فرشاد محمدی برای تمام علاقمندان به این تفریح را مهیا کرده است